دنیاتم و دنیامی

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی با قلم زیبای آلا و سوگند

خلاصه رمان دنیاتم و دنیامی :

تو را
دوست دارم …
چه فرق مى کند که چرا … ؟
یا از چه وقت …!
یا چطور شد که …!
چه فرق میکند … ؟ !
وقتى …
تو باید باور کنى،
که می کنى …!
و
من نباید فراموش کنم،
که نمى کنم …!

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

باسمه تعالی
وایییییی مامااااان مردم ای خدا چی میشد مبچ بپه ول دارا یه ماشین
لباسشویی داشتیم

این لباسارو میشست
نیلو:کم غر بزن االن این کلبوم ننه مرده میاد میگه آب و ببند
_وووف باشه بابا

کلبوم:آب و ببندین ول اجاررو درست حساب نمیدین یه سره هم آب و استفاد
میکنین تیاره ها

_زنیکه عین جن میمونه تا اسمش میاد ظاهر میشه

نیلو:باشه االن تموم میشه

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

ساغر:بپه ها سریو بشورین کلی از سبزی ها هنوز آماده نشده ش باید

تحویلشون بدیم

_باشه
بد از این که لباسارو شستیم کامال آویزون رفتیم سمت خونه

 

خونه که نه قوطی کبریت البته خداروشکر که یه سقفی باال سرمون هست
سبزیارو اک کردیم و بسته بندی کردیم قرار شد من برم تحویچ بدم
_بفرمایین خانوم مقدم اینم سبزیهاتون
خانوم مقدم:چقد میشه؟
_قابلتون و نداره ۱۵ تومن
۷
خانوم مقدم:واااا چ خبره چرا انقدر زیاد میگیرین
اینا دیگه کی ان ۱۵ تومنم وله کمرمون شکست تا اینارو اک کردیم
_خانوم مقدم دیگه ۱۵ تومنم ولیه
۱۰ تومن داد بهم گفت:همینقدر بیشتر ندارم و رفت داخچ درو بست
اه باز این سره جلو دره
صابر:به به سالم دریا
_کیشمیشم دم دارم، دریا خانوم
صابر :هو
بهش یه چشم غره رفتمو رفتم تو سره روووو
نیلو:این سره ول چی میگفت
_مگه اون چیزی جز چرت و رت میگه
ساغر:سبزیارو دادی
_آره بابا خسیس ۱۰ تومن بیشتر نداد
نیلو:من موندم میخوایم سر برج ول اینو چجوری بدیم
_غصه نخور جور میشه ، شام چی بخوریم گشنمه
در یخپال باز کردم دیدم بعلههه شپشا دارن تو یخپال شتک باالنس میزنن
عین گربه شرک داشتم با بغض یخپالو نگا میکردم خوب گشنمه
که نیلو و ساغر خندیدن
نیلو:اون جوری نکنا میام میخورمت
سرمو کج کردم و زل زدم بهش

باکس دانلود

دانلود نسخه pdf

رمز فایل ها در صورت نیاز : persianroman.ir

عضویت در کانال تلگرام این رمان
زیبا اندیشی
برچسب ها

رمان نویس

امیدارم از خواندن رمان ها لذت ببرید. ایدی تلگرام جهت درخواست رمان یا حذف رمان https://t.me/dinadl_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 17 =