یکی یه دونه من (جلد دوم)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی

 

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی

: با فرمت نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) , جاوا (JAR) و نسخه کامپیوتر (PDF)

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) - نگین حبیبی

خب ژانر رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) چیه ؟
#عاشقانه

خب رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) چند صفحه داره ؟

۳۹۶

خلاصه رمان یکی یه دونه من (جلد دوم)
بخش دوم این رمان زندگی طنازو به روایت میکشه که چه سختیای کشیده ، و به کجا رسیده و از طرفی سرنوشت ، چجوری دوباره اونو با تجربه تلخ ۶ سال پیشش روبرو میکنه ، ولی این بار این تجربه تلخ براش میشه یه خاطره شیرین…

چند صفحه ای اول رمان : یکی یه دونه من (جلد دوم) با هم بخونیم

باهرکرداری
باهرنگاهی
صدای شکسته شدن می پیچد درونم
این روزها چه تلخ شده ام
مثل قهوه
مثل تریاک
مثل درد
و این تلخی گاهی کام خودم راهم تلخ می کند
این روزها چه سرد شده ام
از همهآدمها
از همهدنیا
از همه رویاها
مثل آدم برفی تنهای درون باغ

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی
این روزها چه برایم سخت می گذرد
اما امیدم هنوز زنده است
یکی یدونه من ۲ ۵
آپدیتشدم!
خب ورژن جدید زندگیم شروع شد:
خیلیا حذف!
بعضیادایورت!
دوربزنی دورمیزنم!
الیی بکشی،الیی میکشم!
توورژن جدید زندگیم خیلیا تو زندگیم نیستتن،آدمهای اضتتافی از زندگیم
کات شتدن،رفیقامو ریختم تو الک،هرکی موند جاش تو قلبمه،هرکیم رفت

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی
کال بهدرک!
فصل اول:
اه…امضاکن دیگه لعنتی…فرشیدی با م*س*تی لبخند چندش آوری بهم
زدکه با یه لبخند مستخره جوابشودادم…مرتیکه الشخور..اگه بزارم آب از
گلوت پایین بره..تا االن که مهدی مصتتمم بود تو رو بزنه زمین حاال من با
دیدنت مصمم ترشدم…دیگهبه حدی رسیده بودکهکنترلشدستخودش
نبودو این برای من خطرناک بود ناجور…ورقه رو زیردستش گرفتم…
-عزیزم…یه امضا برای من میکنی؟
دوباره لبخند چندشآورش…دستشودورکمرم حلقهکردکه بدنم مور مور
شد..خودکارتویدستموگرفتوبدون اینکهبفهمهاون برگهچیه…امضاش
کرد..لبخند پیروزمندانهوبدجنسموزدمویکمی ازالکل رونوشیدم…آروم
بلند شدم…یعنی بمیرمدیگهاز این لباسای بازنمی پوشم..من با این مهدی

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی

کار دارم…بی شتتعور ببین منو مجبور به چه کارایی میکنه..ولی خدایی
خودمم خوشم میاد ازدست این مردای پست فطرت راحت شم…یهپیرهن
خردلی تا باالی زانو که یقه اش خیلی باز بود و روی دو طرف کمرش یه
سوراخ داشت…اه اه..رفتم توی یه اتاق خلوت…صدای کرکننده موزیک
پردهگوشتتمو پارهکرده بود…مانتو و شتلوارمو پوشتتیدم..شتالمو گذاشتتتم
سرم..یه باردیگه بهورقه نگاهکردم..یه پوزخند نشست گوشه لبم…ورقه رو
گذاشتتم داخل کیف دستتیم و از اتاق خارج شتدم..فرشتیدی دیگه به اوج
م*س*تی رسیده بودوولو شده بودرویمبلودخترادوروورش..با چندش
روموبرگردوندم..دخترو پسرا توی هم وول میخورن…سری به نشانه تاسف

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی
تکون دادمو از خونه ای که توش پارتی بودبیرون زدم…گوشتیمودرآوردم و
شتتمتاره متهتدی رو گترفتتتم…درهمون حتال دنبتال آئودی مشتتکیش
میگشتم…چشمم بهش خوردکه بهکاپوت ماشین تکیهداده بودوگوشی رو
از جیبکتاسپرت مشکیشدرآورد…رفتم سمتش کهمنودید با ترسبهم
نگاهکرد…چشم غره ای رفتموگفتم:
-نترس..نمی خورمت…
خواستتم برم توی ماشین بشینم..اما اون هم چنان بهکاپوت تکیهداده بود و
بهمن با بهت زل زده بود…نگاهش کردموگفتم:
-چیه؟آدمندیدی؟
مهدی خودشو جمع و جورکردوگفت:
-چرا..ولی اولین بارهوقتی ازماموریتت برمیگردی غرنمیزنی…

دانلود رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) – نگین حبیبی

امیدوارم رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) خوشت اومده باشه اگه خوشت اومده پس یکم برو پایین تر رمان رو با فرمت های دلخواهت دانلود کن

اگر شما نویسنده رمان یکی یه دونه من (جلد دوم) هستید و از انتشار این رمان در سایت  دی ال  رمان ناراضی هستین  در قسمت  نظرات  در میان  بگذارید !

منبع تایپ رمان : roman4u.ir

 

باکس دانلود

رمز فایل ها در صورت نیاز : persianroman.ir

عضویت در کانال تلگرام این رمان
زیبا اندیشی
برچسب ها

رمان نویس

امیدارم از خواندن رمان ها لذت ببرید. ایدی تلگرام جهت درخواست رمان یا حذف رمان https://t.me/dinadl_ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + نه =